Bảng giá dịch vụ

Menu

Các dịch vụ

Quý khách vui lòng click vào dịch vụ quan tâm để nhận thông tin chi tiết về quy trình
500.000 VND
VIP package

⏰ 120 分钟 – 淋浴洗澡,在Jacuzzi 草药浴缸泡澡,用Red Dao 叶水泡澡,干桑拿,蒸汽浴,在单独房间按摩治疗。

350.000 VND
Standard Package

⏰ 105 分钟 – 淋浴洗澡,在Jacuzzi 草药浴缸泡澡,用Red Dao 叶水泡澡,干桑拿,蒸汽浴,在大房间和许多客户按摩治疗。

300.000 VND
Essential package

⏰ 75 分钟 – 淋浴洗澡,干桑拿,蒸汽浴,在大房间和许多客户按摩治疗。

200.000 VND
VIP Steam Bath

⏰ 40 分钟 – 淋浴洗澡,在Jacuzzi 草药浴缸泡澡,用Red Dao 叶水泡澡,红外岩盐桑拿 在单独房间

150.000 VND
Standard Steam Bath

⏰ 40 分钟 – 淋浴洗澡,在Jacuzzi 草药浴缸泡澡,用Red Dao 叶水泡澡,干桑拿,蒸汽浴 在大房间和许多客户

500.000 VND
VIP SKINCARE

卸妆 净化 去角质 热桑拿 痤疮吸 面部按摩和指压 面具 超声波面部 冷桑拿 涂抹乳液/防晒霜 &#x2734

350.000 VND
STANDARD SKINCARE

卸妆 净化 去角质 热桑拿 痤疮吸 面部按摩和指压 面具 超声波面部 冷桑拿 涂抹乳液/防晒霜  

300.000 VND
ESSENTIAL SKINCARE

   

5.000.000 VND
FAT REMOVAL

⏰ 90 分钟 x 十节课程适用于身体的每个部位:腹部,大腿,二头肌,…

2.500.000 VND
HAIR REMOVAL LEGS/HANDS

⏰ 15 – 30 分钟

2.000.000 VND
HAIR REMOVAL BIKINI

⏰ 15 – 30 分钟

2.000.000 VND
HAIR REMOVAL 1/2 LEGS/HANDS

⏰ 15 – 30 分钟

1.500.000 VND
HAIR REMOVAL UNDERARMS

⏰ 15 – 30 分钟

Liên hệ

Tư vấn dịch vụ